Dây chuyền sản xuất gạch , ngói xây dựng GTR01-R

Dây chuyền sản xuất gạch , ngói xây dựng GTR01-R
Dây chuyền sản xuất gạch , ngói xây dựng GTR01-R
 Dây chuyền sản xuất gạch, ngói xây dựng GTR01-N
Lĩnh vực ứng dụng: Sản xuất gạch, ngói xây dựng, gạch ceramic và các sản phẩm tương tự khác...
Hệ thống kết nối đồng bộ, tự động hóa, có khả năng xoay, lật, đếm kiểm, phân loại sản phẩm

Vui lòng liên hệ 04 - 33 63 93 93 để được cung cấp thông tin chi tiết
===>> Băng tải chuyển hướng sản phẩm

 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: admin